Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu.

Data publikacji strony internetowej: 2021.03.22. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • W zakładce Galeria nie wszystkie zdjęcia mają zdefiniowany alternatywny opis
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Anna Boczkowska. Możesz skontaktować się z nim mailowo – annaboczkowska72@gmail.com lub telefonicznie – 603 883 707.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do [Nazwa podmiotu, link do danych kontaktowych lub wprost dane kontaktowe]. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, ul. GPP 2a, 42-700 Lubliniec

   Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych   ul. GPP 2a   42-700 Lubliniec
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzą 1 wejście boczne od ul. GPP. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych posiada podjazd do wejścia przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych od wejścia bocznego posiada dzwonek dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, który umożliwia powiadomienie odpowiedniego pracownika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind. Brak windy w budynku.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych tuż przy wejściu bocznym.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej obsługi tłumacza migowego po uprzednim powiadomieniu (co najmniej 3 dni) i umówieniu wizyty klienta, w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30. Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:
  – e-mail: capow.lubliniec@op.pl,
  – fax/tel: +48 34 353 50 94 (korzystając z pomocy osoby przybranej),
  – wniosek złożony w Sekretariacie ul. PGG lub poprzez formularz kontaktowy. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika CAPOW o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową – pracownik schodzi do klienta i udziela informacji tuż przy wejściu do budynku. 

Informacja o działalności Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu Pobierz  tekst łatwy do czytania (ETR – Easy-to-read)

Informacja o działalności Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu Pobierz  tekst odczytywalny maszynowo