Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Lublinieckiego, wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, których specyfika polega na obsłudze ekonomicznej, merytorycznej i administracyjno-technicznej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, znajdujących się w Lublińcu przy ulicy 74 GPP 2A.

Siedziba Centrum mieści się w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2a.

Dane Centrum:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. GPP 2a
Tel./fax 34 353 50 94
E-mail: capow.lubliniec@op.pl

NIP: 5751885131
REGON: 243041953

Nr konta bankowego
91 1020 1664 0000 3902 0426 6474

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. GPP 2a 42-700 Lubliniec