CAPOW

Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Lublinieckiego, wykonującą zadania 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, których specyfika polega na 
obsłudze ekonomicznej, merytorycznej i administracyjno-technicznej Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, znajdujących się w Lublińcu przy ulicy 74 GPP 2A. 
                                                  
Siedziba Centrum mieści się w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2a.

Dane Centum:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. GPP 2a
Tel./fax 34 353 50 94
NIP 5751885131
REGON 243041953
nr konta bankowego 91102016640000390204266474
 
Wszelkie Prawa zastrzeżone ©2018 NaszDom